ข้อมูลเทศบาล
นายโชติอนันต์  แก้วกาวิล

นายโชติอนันต์ แก้วกาวิล

นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง
โทร : 08-1783-2686

msgสายตรงนายก

นายสมชาติ วงค์ใฝ

นายสมชาติ วงค์ใฝ

ปลัดเทศบาล
โทร : 06-1269-6611


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

hornข่าวกิจกรรมการดำเนินงานของเทศบาล

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ และการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  • 20 พฤศจิกายน 2566
  • อ่าน 92 ครั้ง

วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
เวลา 13.30 น.
นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ และการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีรองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลตำบลยางเนิ้ง หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ หน้าห้องนายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง
แชร์หน้านี้: