ข้อมูลเทศบาล
นายโชติอนันต์  แก้วกาวิล

นายโชติอนันต์ แก้วกาวิล

นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง
โทร : 08-1783-2686

msgสายตรงนายก

นายสมชาติ วงค์ใฝ

นายสมชาติ วงค์ใฝ

ปลัดเทศบาล
โทร : 06-1269-6611


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

map location คำขอจดทะเบียนพาณิชย์

คำขอจดทะเบียนพาณิชย์

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด(ครั้ง)
1 แบบฟอร์มการขอข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ 108 KB. 62
2 เอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ 206 KB. 53
3 คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ 262 KB. 68แชร์หน้านี้: