ข้อมูลเทศบาล
นายโชติอนันต์  แก้วกาวิล

นายโชติอนันต์ แก้วกาวิล

นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง
โทร : 08-1783-2686

msgสายตรงนายก

นายสมชาติ วงค์ใฝ

นายสมชาติ วงค์ใฝ

ปลัดเทศบาล
โทร : 06-1269-6611


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

structureคณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

นายโชติอนันต์ แก้วกาวิล

นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง
โทร : 08-0742-4545

นายเรืองวิทย์ ว่องไว

รองนายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง
โทร : 09-5538-2699

นายวิโรจน์๋ ลาปัน

รองนายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง
โทร : 08-1884-6861

นายโกศล ทองสว่าง

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง
โทร : 08-9956-1376

นายประเวทย์ ต้นสัสดี

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง
โทร : 08-3187-4720

นายสมชาติ วงค์ใฝ

ปลัดเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
โทร : 06-1269-6611
แชร์หน้านี้: