ข้อมูลเทศบาล
นายมนูญ บูรณพัฒนา

นายมนูญ บูรณพัฒนา

นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง
โทร : 08-7188-8188

msgสายตรงนายก

นายสมชาติ วงค์ใฝ

นายสมชาติ วงค์ใฝ

ปลัดเทศบาล
โทร : 06-1269-6611


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

map location แผนการใช้จ่ายเงิน

แผนการใช้จ่ายเงิน / รายไตรมาส

เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จำทำแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำไตรมาส เรียบร้อยแล้ว

เพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลและเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบ

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด(ครั้ง)
1 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 770 KB. 48
2 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4 (กรกฏาคม-สิงหาคม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2.59 MB. 32
3 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 10.21 MB. 40
4 การปรับแผนใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 2 (มกราคม-มีนาคม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 792 KB. 32
5 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 2 (มกราคม-มีนาคม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 753 KB. 33
6 การปรับแผนใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1 (ตุลาคม-ธันวาคม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 780 KB. 29
7 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 747 KB. 52
8 การปรับแผนใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 4 (กรกฏาคม-กันยายน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2.76 MB. 49
9 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 777 KB. 47
10 การปรับแผนใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 3 (เมษายน-มิถุนายน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 801 KB. 43
11 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 783 KB. 60
12 การปรับแผนใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 2 (มกราคม-มีนาคม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 812 KB. 73
13 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 2 (มกราคม-มีนาคม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 781 KB. 80
14 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 1 (ตุลาคม-ธันวาคม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 3.01 MB. 110แชร์หน้านี้: