ข้อมูลเทศบาล
นายโชติอนันต์  แก้วกาวิล

นายโชติอนันต์ แก้วกาวิล

นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง
โทร : 08-1783-2686

msgสายตรงนายก

นายสมชาติ วงค์ใฝ

นายสมชาติ วงค์ใฝ

ปลัดเทศบาล
โทร : 06-1269-6611


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

map location แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี

แผนการใช้จ่ายเงิน / รายไตรมาส

เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จำทำแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำไตรมาส เรียบร้อยแล้ว

เพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลและเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบ

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด(ครั้ง)
1 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 2.62 MB. 56
2 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 770 KB. 64
3 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4 (กรกฏาคม-สิงหาคม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2.59 MB. 44
4 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 10.21 MB. 55
5 การปรับแผนใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 2 (มกราคม-มีนาคม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 792 KB. 42
6 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 2 (มกราคม-มีนาคม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 753 KB. 43
7 การปรับแผนใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1 (ตุลาคม-ธันวาคม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 780 KB. 41
8 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 747 KB. 67
9 การปรับแผนใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 4 (กรกฏาคม-กันยายน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2.76 MB. 61
10 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 777 KB. 61
11 การปรับแผนใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 3 (เมษายน-มิถุนายน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 801 KB. 54
12 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 783 KB. 72
13 การปรับแผนใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 2 (มกราคม-มีนาคม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 812 KB. 90
14 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 2 (มกราคม-มีนาคม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 781 KB. 96
15 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 1 (ตุลาคม-ธันวาคม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 3.01 MB. 119แชร์หน้านี้: