ข้อมูลเทศบาล
นายโชติอนันต์  แก้วกาวิล

นายโชติอนันต์ แก้วกาวิล

นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง
โทร : 08-1783-2686

msgสายตรงนายก

นายสมชาติ วงค์ใฝ

นายสมชาติ วงค์ใฝ

ปลัดเทศบาล
โทร : 06-1269-6611


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

map location คู่มือการใช้งาน ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

คู่มือการใช้งาน ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด(ครั้ง)
1 คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เทศบาลตำบลยางเนิ้ง 2.24 MB. 30แชร์หน้านี้: