ข้อมูลเทศบาล
นายโชติอนันต์  แก้วกาวิล

นายโชติอนันต์ แก้วกาวิล

นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง
โทร : 08-1783-2686

msgสายตรงนายก

นายสมชาติ วงค์ใฝ

นายสมชาติ วงค์ใฝ

ปลัดเทศบาล
โทร : 06-1269-6611


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

hornข่าวกิจกรรมการดำเนินงานของเทศบาล

การประชุมซักซ้อมแนวทางในการจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง และเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน

  • 20 พฤศจิกายน 2566
  • อ่าน 124 ครั้ง

วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
เวลา 09.00 น.
นายโชติอนันต์ เเก้วกาวิล รองนายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง เป็นประธานในการประชุมซักซ้อมแนวทางในการจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง และเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้อง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามระเบียบฯ และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหน่วยงาน โดยมีเลขานุการนายกเทศมนตรีฯ ปลัดเทศบาลตำบลยางเนิ้ง หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
แชร์หน้านี้: