ข้อมูลเทศบาล
นายโชติอนันต์  แก้วกาวิล

นายโชติอนันต์ แก้วกาวิล

นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง
โทร : 08-1783-2686

msgสายตรงนายก

นายสมชาติ วงค์ใฝ

นายสมชาติ วงค์ใฝ

ปลัดเทศบาล
โทร : 06-1269-6611


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

hornข่าวกิจกรรมการดำเนินงานของเทศบาล

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

  • 18 มิถุนายน 2567
  • อ่าน 55 ครั้ง

เทศบาลตำบลยางเนิ้ง  ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขึ้น   เพื่อส่งเสริมให้คณะผู้บริหารและพนักงานของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง  มีความรู้ความเข้าใจและยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรม และนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์  เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม   มีจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่  มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นปฏิบัติงาน  เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และนำหลักคุณธรรมจริยธรรม  ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม  โดยมีนายโชติอนันต์  แก้วกาวิล  นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง  พร้อมคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ   ผู้อำนวยการกอง  และพนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง  เข้าร่วมโครงการ   เมื่อวันที่  18 มิถุนายน พ.ศ.2567  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
แชร์หน้านี้: