ข้อมูลเทศบาล
นายโชติอนันต์  แก้วกาวิล

นายโชติอนันต์ แก้วกาวิล

นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง
โทร : 08-1783-2686

msgสายตรงนายก

นายสมชาติ วงค์ใฝ

นายสมชาติ วงค์ใฝ

ปลัดเทศบาล
โทร : 06-1269-6611


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

hornข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ คำสั่งเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เรื่อง การมอบอำนาจให้กับรองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

  • 7 พฤษภาคม 2567
  • อ่าน 56 ครั้ง

ตามที่เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้ออกคำสั่งเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เรื่อง การมอบอำนาจให้กับรองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และหัวหน้าสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี ตามอำนาจหน้าที่ของกฎหมายต่างๆ นั้น


เพื่อให้การมอบอำนาจ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง  มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับระเบียบ กฎหมายในปัจจุบัน เทศบาลตำบลยางเนิ้ง จึงขอประชาสัมพันธ์ ประกาศและคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการมอบอำนาจ ของนายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง  เพื่อให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องรับทราบต่อไป
แชร์หน้านี้: