ข้อมูลเทศบาล
นายมนูญ บูรณพัฒนา

นายมนูญ บูรณพัฒนา

นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง
โทร : 08-7188-8188

msgสายตรงนายก

นายสมชาติ วงค์ใฝ

นายสมชาติ วงค์ใฝ

ปลัดเทศบาล
โทร : 06-1269-6611


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

hornข่าวกิจกรรมการดำเนินงานของเทศบาล

การประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน โครงการกิจกรรมของเทศบาล

  • 15 พฤศจิกายน 2566
  • อ่าน 77 ครั้ง

วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
เวลา 13.30 น.
เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน โครงการกิจกรรมของเทศบาล ดังนี้
1. โครงการสนับสนุนและจัดงานประเพณียี่เป็งหรือประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566
2.โครงการจัดการเเข่งขันกีฬาตำบลยางเนิ้ง ประจำปี 2566
3.โครงการ Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โดยนายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานกองการศึกษา และกองสาธารณสุขฯ ร่วมกับ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลยางเนิ้ง และคณะกรรมการหมู่บ้านเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
แชร์หน้านี้: