ข้อมูลเทศบาล
นายมนูญ บูรณพัฒนา

นายมนูญ บูรณพัฒนา

นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง
โทร : 08-7188-8188

msgสายตรงนายก

นายสมชาติ วงค์ใฝ

นายสมชาติ วงค์ใฝ

ปลัดเทศบาล
โทร : 06-1269-6611


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

hornข่าวประชาสัมพันธ์

ความรู้ผู้บริโภค : ร้านค้าเรียกเก็บเงินเกินจริง หรือราคาไม่ตรงป้าย ผู้บริโภคควรทำอย่างไร

  • 14 พฤศจิกายน 2566
  • อ่าน 51 ครั้ง

เมื่อพบห้างหรือร้านค้าใดมีการเรียกเก็บเงินเกินจริง หรือราคาไม่ตรงป้าย ผู้บริโภคควรรีบแจ้งผู้จัดการหรือพนักงานร้านค้าเพื่อใช้สิทธิเรียกร้องในฐานะผู้ซื้อได้ ดังนี้

1. แจ้งยกเลิก คืนของ และให้คืนเงินทั้งหมด หรือ แจ้งให้คืนเงินส่วนต่างที่พนักงานคิดผิดพลาด
2. แจ้งขอให้ร้านค้าปรับปรุงเปลี่ยนป้ายราคาให้ถูกต้อง

นอกจากนี้ ผู้บริโภคยังสามารถเก็บหลักฐานการซื้อสินค้า เช่น ใบเสร็จ หรือภาพป้ายราคาที่ตรงกับสินค้า ร้องเรียนกับสายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ทั้งนี้ การใช้สิทธิของผู้บริโภคนั้น กรมการค้าภายในจะมีรางวัลนำจับให้ถึง 25 เท่าของค่าปรับในข้อหาจำหน่ายสินค้าไม่ตรงกับราคาที่แสดง หากมีการดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ประกอบการที่ถูกแจ้งเบาะแสแล้ว

อย่างไรก็ตาม ห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าที่ขายสินค้าไม่ตรงกับราคาป้ายที่แสดงอาจเข้าข่ายเป็นความผิดตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 43 ปี 2559 เรื่องการแสดงสินค้าและบริการ ข้อ 11 การแสดงราคาขายปลีกสินค้าหรือค่าบริการต้องแสดงให้ตรงกับราคาที่จำหน่ายหรือค่าบริการ มีอัตราโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท ตามมาตรา 28 พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542

ทั้งนี้ ขอให้ผู้บริโภคหมั่นตรวจสอบ รักษาสิทธิของตัวเองโดยการตรวจเช็กราคาบิลใบเสร็จกับป้ายสินค้า อย่ายอมให้ตัวเองตกเป็นเหยื่อแม้เพียงจำนวนเงินไม่มากก็ตามแม้เวลาจะผ่านไปนานเท่าไรสิทธิที่ผู้บริโภคจะเรียกร้องให้ร้านค้าคืนเงินค่าส่วนต่างยังคงมีอยู่ถึง 10 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้านั้น แต่จะต้องเก็บหลักฐานไว้ให้ครบถ้วน

ข้อมูลจาก : สภาคุ้มครองผู้บริโภค
แชร์หน้านี้: