ข้อมูลเทศบาล
นายโชติอนันต์  แก้วกาวิล

นายโชติอนันต์ แก้วกาวิล

นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง
โทร : 08-1783-2686

msgสายตรงนายก

นายสมชาติ วงค์ใฝ

นายสมชาติ วงค์ใฝ

ปลัดเทศบาล
โทร : 06-1269-6611


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

map location คู่มือสำหรับประชาชน

คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด(ครั้ง)
1 คู่มือการยื่นขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ 65 KB. 16
2 คู่มือการยืนยันสิทธิการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 63 KB. 14
3 คู่มือการขอต่ออายุใบอนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร 101 KB. 14
4 คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวนความสะดวก 2558 1.14 MB. 26
5 คู่มือการดำเนินคดีทางปกครองสำหรับประชาชน พิมพ์ครั้งที่ 1 Final 38.82 MB. 21
6 คู่มือการให้บริการประชาชนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 301 KB. 25
7 คู่มือการให้บริการประชาชนของศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร (ก.ถ.) 3.41 MB. 24
8 แผนผังการให้บริการประชาชน 540 KB. 21
9 คู่มือประชาชน\"พลเมืองคุณภาพ\" 9.55 MB. 23แชร์หน้านี้: