เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

ศูนย์รับแจ้งคำร้องเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์/ติดต่อสอบถามE-Service

คำร้อง

ศูนย์รับแจ้งคำร้อง (ONE STOP SERVICE)

เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

เลขที่คำร้อง : 641100010

วันที่ยื่นคำร้อง : 30/11/2564 - 16:36

ประเภทคำร้อง :

แจ้งเรื่องการป้องกันและควบคุมโรค

กองงาน :

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

หัวข้อเรื่อง :

ฝ่าฝืน พรก ฉุกเฉิน และ พรบ ควบคุมโรค

รายละเอียด :

อาคารพาณิชย์98/5 ม7 ต ยางเนิ้ง ถนนต้นยาง ใกล้วัดต้นเหียว ติดใจบุญรักษาสัตว์ เปิดจำหน่ายสุราแบบนั่งดื่ม มั่วสุม ฝ่าฝืน พรก ฉุกเฉิน และการควบคุมโรค ไม่มีใบอนุญาตจำหน่ายสุรา ไม่มีทะเบียนพาณิชย์ ทิ้งน้ำเสียและทำอ่างล้างจานต่อลงตรงรากต้นยาง ขอให้ทางเทศบาลเข้ามาดำเนินการโดยด่วน

ชื่อ-สกุล ผู้แจ้งคำร้อง :

ชาวยางเนิ้ง

การเปิดเผยข้อมูล :

ต้องการ ให้แสดงข้อมูลคำร้องเป็นสาธารณะ

ผลการดำเนินงาน

สถานะ : รับเรื่องแล้วรอดำเนินการ   (01/12/2564)

รายละเอียดผลการดำเนินการ:
รับทราบครับ จะประสานแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการครับ

เจ้าหน้าที่ดำเนินการ: พิษณุ รอดเจริญ

เทศบาลตำบลยางเนิ้ง เลขที่ 19/1 หมู่ที่ 1 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140 โทร 053 321420 โทรสาร 053 321951
E-mail:saraban-yangnoeng@lgo.mail.go.th