เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

ศูนย์รับแจ้งคำร้องเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์/ติดต่อสอบถามE-Service

รายการคำร้องทั้งหมด (ที่แสดงแบบสาธารณะ)

หัวข้อเรื่อง ชื่อผู้ร้อง วันที่ - เวลา แจ้งคำร้อง สถานะ อ่าน
แจ้งเหตุเดือดร้อนรำคาญจากกลิ่น นายลิทูรย์ แก้วจีน 04/12/66 - 10:09 รับเรื่องแล้วรอดำเนินการ 2
ขอความอนุเคราะห์ยืมวัสดุเพื่อจัดงานคริสมาส วัชรัศนิ์ วศินโภคทรัพย์ 29/11/66 - 10:59 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 4
ขอติดตั้งกระจกโค้งทางแยก พ.ท.ธนกฤต ภิรมย์ 22/11/66 - 15:27 กำลังดำเนินการ 2
ขอเก็บกิงไม้-ใบไม้ ธิติวัฒน์ เชาว์ธำรงวรรธน์ 20/11/66 - 11:54 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 4
แจ้งไฟกิ่งดับ ธวัลรัตน์ วุฒิเจริญคณิศ 17/11/66 - 08:28 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 5
ขอช่วยเก็บขนกิ่งไม้ใบไม้ ฉวีวรรณ สุภา 16/11/66 - 13:52 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 4
ขอความอนุเคราะห์เข้าตรวจสอบเหตุกิ่งต้นยางหักโค่นตกใส่ร้าน พัชรินทร์ สมบูรณ์ 16/11/66 - 08:46 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 10
แจ้งซ่อมศาลาหน้าวัดต้นผึ้ง ศักดิ์ชัย ชัยวงศา 15/11/66 - 16:34 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 6
ขอความอนุเคราะห์รถรางจำนวน 1 คัน พร้อมคนขับ อารียา ต้นศรี 15/11/66 - 13:35 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 4
มีรางระบายน้ำอุดตัน ทำให้น้ำไม่ไหล บริเวณในซอยหอพักรำเพียร ม.5 หน้าบ้านป้านิ เรืองวิทย์ ว่องไว 15/11/66 - 13:14 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 7
ร้องทุกข์ คุณคำ 31/10/66 - 09:03 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 25
สอบไปก็ไร้ความหมายเพราะมีคนทุจริต!!! ภูวดล สมบูรณ์ 28/10/66 - 10:13 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 52
ตัดกิ่งไม้ที่กีดขวางทางจราจร สุธาสินี จิตร์เกษม 24/10/66 - 16:16 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 12
ถนนเรียบรางรถไฟ มีต้นไม้และหญ้ารกทึบ ไม่มีแสงสว่าง นายพิษณุ รอดเจริญ 06/10/66 - 14:22 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 17
สอบถามเรื่องถนน ปัณณพัฒน์ คำตุ้ย 28/09/66 - 15:36 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 16
มีการเผาขยะ ธัญยชนก มะโนกิจ 24/09/66 - 21:28 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 16
น้ำประปาหมู่บ้านต้นเหียวเหม็นดำ นายเฉลิมชัย หลวงแก้ว 27/07/66 - 18:59 กำลังดำเนินการ 20
ซ่อมรถเสียงดังทุกวัน ตฤณ ตุลารักษ์ 20/07/66 - 19:06 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 26
ซ่อมรถเสียงดังทุกวัน ตฤณ ตุลารักษ์ 17/07/66 - 18:12 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 37
ขอกระจกจราจร ร.อ.รณกฤต คำสุวรรณ์ 26/05/66 - 10:02 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 66
การชำรุดของทางสาธารณะประโยชน์ สุวรีย์ ผลดีประสิทธิ์ 11/04/66 - 15:42 ไม่สามารถดำเนินการได้ 35
เผาอีกทั้งที่เคยโดนเตือนแล้ว วิลาสินี ดวงอาทิตย์ 17/03/66 - 21:47 47
งานวันสารภี บ้านใกล้บริเวณงาน ซอยขนมจีน 35 04/03/66 - 23:41 76
หมาจรจัดมารุมกัดแมวที่บ้าน ธัญจิรา เป่งงาม 01/03/66 - 11:49 ไม่สามารถดำเนินการได้ 49
สายสื่อสารหย่อนลงมาในทาง นายรัชชัย วัฒนะโชติ 27/02/66 - 11:22 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 35
1   2  

เทศบาลตำบลยางเนิ้ง เลขที่ 19/1 หมู่ที่ 1 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140 โทร 053 321420 โทรสาร 053 321951
E-mail:saraban-yangnoeng@lgo.mail.go.th