เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

ศูนย์รับแจ้งคำร้องเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์/ติดต่อสอบถามE-Service

คำร้อง

ศูนย์รับแจ้งคำร้อง (ONE STOP SERVICE)

เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

เลขที่คำร้อง : 641100006

วันที่ยื่นคำร้อง : 01/11/2564 - 10:48

ประเภทคำร้อง :

ร้องเรียนเรื่องทั่วไป

กองงาน :

ผู้ดูแลส่วนกลาง

หัวข้อเรื่อง :

สุนัขเห่าเสียงดัง

รายละเอียด :

สุนัขข้างบ้านเห่าเสียงดัง

ชื่อ-สกุล ผู้แจ้งคำร้อง :

พิษณุ รอดเจริญ

การเปิดเผยข้อมูล :

ต้องการ ให้แสดงข้อมูลคำร้องเป็นสาธารณะ

รูปภาพประกอบ:

เทศบาลตำบลยางเนิ้ง เลขที่ 19/1 หมู่ที่ 1 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140 โทร 053 321420 โทรสาร 053 321951
Email: theyang2009@gmail.com