เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

ศูนย์รับแจ้งคำร้องเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์/ติดต่อสอบถามE-Service

คำร้อง

ศูนย์รับแจ้งคำร้อง (ONE STOP SERVICE)

เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

เลขที่คำร้อง : 650900025

วันที่ยื่นคำร้อง : 01/09/2565 - 11:00

วันที่แล้วเสร็จ : 06/09/2565 - 10:15

ประเภทคำร้อง :

เหตุเดือดร้อนรำคาญ

กองงาน :

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

หัวข้อเรื่อง :

ต่อเนื่องจากคำร้องคนบ้าพูดคุกคามชาวบ้าน

รายละเอียด :

รบกวนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและ ผญบ. หมู่3 ช่วยรบกวนมาฟังชายคนบ้าเหล้า กินเหล้าเมา ช่วงเวลาต้นเดือน จะเริ่มมีเสียงดังด่าทอคุกคามตามคำร้องที่เคยร้องไปก่อนหน้านี้ รบกวนด้วย เข้ามารับฟังและตรวจสอบด้วย ชาวบ้านรำคาญเอื่อมระอามาก

ชื่อ-สกุล ผู้แจ้งคำร้อง :

Auraiwan. Niti

การเปิดเผยข้อมูล :

ต้องการ ให้แสดงข้อมูลคำร้องเป็นสาธารณะ

ผลการดำเนินงาน

สถานะ : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว   (06/09/2565)

รายละเอียดผลการดำเนินการ:
ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรสารภี และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ เข้าตรวจสอบว่ากล่าวตักเตือน
ภาพประกอบผลการดำเนินการ:

เจ้าหน้าที่ดำเนินการ: นายบุญมี จี้ฟู

สถานะ : รับเรื่องแล้วรอดำเนินการ   (01/09/2565)

รายละเอียดผลการดำเนินการ:

เจ้าหน้าที่ดำเนินการ: admin

เทศบาลตำบลยางเนิ้ง เลขที่ 19/1 หมู่ที่ 1 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140 โทร 053 321420 โทรสาร 053 321951
Email: theyang2009@gmail.com