เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

ศูนย์รับแจ้งคำร้องเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์/ติดต่อสอบถามE-Service

คำร้อง

ศูนย์รับแจ้งคำร้อง (ONE STOP SERVICE)

เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

เลขที่คำร้อง : 650800022

วันที่ยื่นคำร้อง : 17/08/2565 - 10:45

ประเภทคำร้อง :

เหตุเดือดร้อนรำคาญ

กองงาน :

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

หัวข้อเรื่อง :

คนบ้าพูดคุกคามว่าร้ายชาวบ้าน

รายละเอียด :

ต้นเหตุ ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่แห่งหนึ่งในหมู่สาม ยางเนิ้งหลังร้านสมชายอะไหล่ยนต์ จะมีชายนามหนึ่งชอบกินเหล้า และกล่าวว่าร้ายคุกคามชาวบ้านจนก่อให้เกิดความรำคาญ ตี 1 ตี2 ตี3 ตี4 ตี5 หกโมงเช้าไม่หลับไม่นอน ว่าให้ร้ายชาวบ้านละแวกใกล้เคียง ว่าให้ร้ายคนอื่นและญาติพี่น้องของตนเองให้เกิดความรำคาญและเสียหาย รำคาญมากชาวบ้านละแวกใก้เคียงเอี่ยมระอา สุดทน ขอฝากผ่านเทศบาลตำยางเนิ้งลงมาดู ชายนามนี้หน่อย ถ้าเขาจิตเสื่อม จิตไม่ปกติ ให้ญาติพี่น้องเขาพาไปรักษาทีรพ.เถอะ รำคาญมาก ไม่ได้หลับได้นอน กลางวันมันนอน กลางคืน ติดเหล้าหนักกินเหล้าแล้วมาด่าชาวบ้านทั้งคืน สอบถามชาวบ้านละแวกใกล้เคียงได้เลย ทุกคนรำคาญมาก เบื่อมาก พูดเสียงดัง ไม่ได้หลับไม่ได้นอน ฝากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลด้วย หากเป็นบ้า เป็นบ้าเหล้า จิดเสื่อม ไม่พาไปรักษา ไม่นานอาจจะไปทำร้ายคนอื่นอาจก่อให้เกิดความเสียหายและสูญเสียได้

ชื่อ-สกุล ผู้แจ้งคำร้อง :

อุไรวรรณ นิติ

การเปิดเผยข้อมูล :

ต้องการ ให้แสดงข้อมูลคำร้องเป็นสาธารณะ

ผลการดำเนินงาน

สถานะ : รับเรื่องแล้วรอดำเนินการ   (17/08/2565)

รายละเอียดผลการดำเนินการ:

เจ้าหน้าที่ดำเนินการ: นายพิษณุ รอดเจริญ

เทศบาลตำบลยางเนิ้ง เลขที่ 19/1 หมู่ที่ 1 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140 โทร 053 321420 โทรสาร 053 321951
Email: theyang2009@gmail.com