เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

ศูนย์รับแจ้งคำร้องเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์/ติดต่อสอบถามE-Service

คำร้อง

ศูนย์รับแจ้งคำร้อง (ONE STOP SERVICE)

เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

เลขที่คำร้อง : 650300013

วันที่ยื่นคำร้อง : 25/03/2565 - 14:28

ประเภทคำร้อง :

การตัดไม้/กิ่งไม้

กองงาน :

สำนักปลัด

หัวข้อเรื่อง :

ขอตัดกิ่งไม้ต้นฉำฉา

รายละเอียด :

ช่วยตัดกิ่งต้นไม้ฉำฉาอยู่บริเวณสันเหมือง ทางไปหมู่บ้านรัตนวิลล่า เนื่องจากโน้มมาปกคลุมหลังคาบ้าน ทำให้หลังคาบ้านพุพัง

ชื่อ-สกุล ผู้แจ้งคำร้อง :

นางสุกัญญา วาฤทธิ์

การเปิดเผยข้อมูล :

ต้องการ ให้แสดงข้อมูลคำร้องเป็นสาธารณะ

ผลการดำเนินงาน

สถานะ : รอตรวจสอบ   (30/03/2565)

รายละเอียดผลการดำเนินการ:

เจ้าหน้าที่ดำเนินการ: งานป้องกันฯ

เทศบาลตำบลยางเนิ้ง เลขที่ 19/1 หมู่ที่ 1 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140 โทร 053 321420 โทรสาร 053 321951
Email: theyang2009@gmail.com