เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

ศูนย์รับแจ้งคำร้องเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์/ติดต่อสอบถามE-Service

คำร้อง

ศูนย์รับแจ้งคำร้อง (ONE STOP SERVICE)

เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

เลขที่คำร้อง : 650200009

วันที่ยื่นคำร้อง : 22/02/2565 - 09:17

วันที่แล้วเสร็จ : 23/02/2565 - 10:52

ประเภทคำร้อง :

เหตุเดือดร้อนรำคาญ

กองงาน :

กองช่าง

หัวข้อเรื่อง :

ถนนหน้าเคอรี่ยางเนิ้ง

รายละเอียด :

เนื่องจากมีการเจาะถนนจากอีกฝั่งไปหาท่อน้ำอีกฝั่ง ทำให้ถนนไม่มีสภาพผิวที่เหมือนเดิมที่เคยวิ่งผ่าน ต้องระวังมากขึ้น เพราะเป็นหลุม เวลามีรถผ่านมีเสียงดัง ไม่ทราบว่าพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อนไหมแต่สำหรับเราได้รับความเดือนร้อนรำคาญ เนื่องจากเป็นหลุมเวลารถตกหลุมเสียงดัง ตกใจด้วย ขับเส้นนี้ทุกวัน ต้องมาระมัดระวังหลายๆอย่าง เพราะถนนเส้นนี้รถเดินผ่านเยอะฝากผ่านทางเทศบาลส่งเรื่องถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยคะ ขอบคุณคะ

ชื่อ-สกุล ผู้แจ้งคำร้อง :

สิริญชญาพัชร คำมูลเมือง

การเปิดเผยข้อมูล :

ต้องการ ให้แสดงข้อมูลคำร้องเป็นสาธารณะ

ผลการดำเนินงาน

สถานะ : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว   (23/02/2565)

รายละเอียดผลการดำเนินการ:
ขอให้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย เมื่อได้รับเรื่องแล้ว ให้รายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงานลงในระบบ "ศูนย์รับแจ้งคำร้อง/ร้องเรียน-ร้องทุกข์ One Stop Service " ที่หน้าเว็บไซต์ http://www.theyang.go.th/onestopservice/ ของเทศบาลตำบลยางเนิ้งด้วยครับ

เจ้าหน้าที่ดำเนินการ: พิษณุ รอดเจริญ

เทศบาลตำบลยางเนิ้ง เลขที่ 19/1 หมู่ที่ 1 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140 โทร 053 321420 โทรสาร 053 321951
Email: theyang2009@gmail.com