เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

ศูนย์รับแจ้งคำร้องเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์/ติดต่อสอบถามE-Service

คำร้อง

ศูนย์รับแจ้งคำร้อง (ONE STOP SERVICE)

เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

เลขที่คำร้อง : 650200005

วันที่ยื่นคำร้อง : 14/02/2565 - 17:54

ประเภทคำร้อง :

เหตุเดือดร้อนรำคาญ

กองงาน :

ผู้ดูแลส่วนกลาง

หัวข้อเรื่อง :

ปล่อยที่ธรณีสงฆ์รกร้างไม่เข้ามาดูแล

รายละเอียด :

เนื่องจากในเขตหมู่5ต.ยางเนิ้ง ได้มีพื้นที่ของธรณีสงฆ์ตั้งอยู่ ในซอย26 โดยได้มีเจ้าของ(เช่าจากสำนักพุทธ)ซึ่งไม่ได้อาศัยอยู่ในพื้นที่ ปล่อยให้รกร้าง ต้นไม้ต้นหญ้าขึ้นปกคลุมรกทึบ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอัคคีภัยขึ้นในหน้าแล้งนี้ได้ ซึ่งอาจจะเกิดความเสียหายกับผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง
จึงขอให้ทางเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้ช่วยตรวจสอบหาเจ้าของเพื่อที่จะได้มาจัดการแก้ปัญหาดังกล้าวข้างต้นด้วยครับ

ชื่อ-สกุล ผู้แจ้งคำร้อง :

นายเรืองวิทย์ ว่องไว

การเปิดเผยข้อมูล :

ต้องการ ให้แสดงข้อมูลคำร้องเป็นสาธารณะ

ผลการดำเนินงาน

สถานะ : รับเรื่องแล้วรอดำเนินการ   (15/02/2565)

รายละเอียดผลการดำเนินการ:
รับเรื่องแล้วรอดำเนินการ

เจ้าหน้าที่ดำเนินการ: พิษณุ รอดเจริญ

เทศบาลตำบลยางเนิ้ง เลขที่ 19/1 หมู่ที่ 1 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140 โทร 053 321420 โทรสาร 053 321951
Email: theyang2009@gmail.com