เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

ศูนย์รับแจ้งคำร้องเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์/ติดต่อสอบถามE-Service

คำร้อง

ศูนย์รับแจ้งคำร้อง (ONE STOP SERVICE)

เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

เลขที่คำร้อง : 641200011

วันที่ยื่นคำร้อง : 07/12/2564 - 05:09

วันที่แล้วเสร็จ : 08/12/2564 - 09:29

ประเภทคำร้อง :

การป้องกันและควบคุมโรค

กองงาน :

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

หัวข้อเรื่อง :

ร้านจำหน่ายสุราปล่อยน้ำเสียลงรากต้นยาง

รายละเอียด :

ทางเทศบาลรับแจ้งว่าจะดำเนินการกับร้านจำหน่ายสุราแบบนั่งดื่ม ฝ่าฝืน พรบ ควบคุมโรค ต่ออ่างล้างจาน ทิ้งน้ำเสียลงรากต้นยาง ไม่มีใบทะเบียนพาณิชย์ ไม่มีใบอนุญาติจำหน่ายสุรา 985 ม7 อาคารพาณิชย์ถัดจากใจบุญรักษาสัตว์(อาคารเดียวกัน)
แต่ก็ไม่เห็นมีเจ้าหน้าที่เข้ามาดำเนินการอะไร ช่วง17:00-19.30 ก็ยังนั่งดื่มสุรา สูบบุหรี่ มั่วสุม ล้างจ้างล้างแก้วทิ้งน้ำเสียลงรากยางเหมือนเดิม ชาวบ้านใกล้เคียงเดือดร้อนรำคาญมาก ขอให้เจ้าหน้าที่เข้ามาบรรเทาความเดือดร้อนด้วย

ชื่อ-สกุล ผู้แจ้งคำร้อง :

ชาวยาวเนิ้ง

การเปิดเผยข้อมูล :

ต้องการ ให้แสดงข้อมูลคำร้องเป็นสาธารณะ

ผลการดำเนินงาน

สถานะ : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว   (08/12/2564)

รายละเอียดผลการดำเนินการ:
ฝ่ายกฏหมายและกองสาธารณสุขฯ ได้เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 พร้อมทั้งให้คำแนะนำเรื่องการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์และการทิ่้งน้ำเสีย และคำสั่งของคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดเชียงใหม่แล้ว
ภาพประกอบผลการดำเนินการ:

เจ้าหน้าที่ดำเนินการ: งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลยางเนิ้ง เลขที่ 19/1 หมู่ที่ 1 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140 โทร 053 321420 โทรสาร 053 321951
Email: theyang2009@gmail.com