ตราสัญลักษณ์
ประวัติ/ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
การแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติฯ
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
เเผนพัฒนาเทศบาล
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
เเผนการดำเนินงาน
เเผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
โทรศัพท์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

รหัส  A017
ชื่อสินค้า  ยายหล้าจักรสาน
รายละเอียด  ชื่อผลิตภัณฑ์สินค้า/บริการ: เครื่องจักรสาน
งานจักรสานของที่นี่เป็นภูมิปัญ ญาพื้นบ้านที่สืบทอดมาจากรุ่นพ่อแม่ โดยยายหล้าเป็นรุ่นปัจจุบันที่ได้สืบทอดงานจักรสานมา เดิมทียายหล้าทำงานจักรสานนี้ที่บ้านศรีบุญเรือง ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ทำได้ไม่นานก็ย้ายมาที่ตำบลยางเนิ้ง และทำงานจักรสานมาเป็นระยะเวลามากกว่า ๑๐ ปี งานสานไม่ว่าจะเป็นตะกร้าขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่, กระติ๊บ, กระจาด, เก้าอี้นั่ง ฯลฯ ล้วนแล้วแต่สานขึ้นด้วยมือ ไม่ใช้เครื่องมือที่ทันสมัยหรือเทคโนโลยีใดๆ สินค้าแต่ละชิ้นจึงเปี่ยมไปด้วยความตั้งใจ มีความประณีตในทุกๆ รายละเอียด มีคุณค่า มีความเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านไทย

เครื่องจักรสานของยายหล้าเป็นงาน Handmade ที่ทำขึ้นจากมือโดยไม่อาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สินค้าทุกชิ้นมีความประณีต ละเอียดอ่อน ไม้ที่ใช้สานมาจากบ้านป่าบง ไม้จึงเป็นไม้เนื้อดี เครื่องจักรสานมีความแข็งแรง คงทน สามารถสั่งทำได้ตามความชอบของลูกค้า และมีบริการจัดส่งถึงที่อีกด้วย
ผู้ผลิต  นางหล้า บุญสูง
ติดต่อ  สถานที่ผลิต / จำหน่าย: บ้านเลขที่ ๑๒๔/๑ หมู่ ๓ ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๔๐
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : โทรศัพท์ ๐๕๓-๔๒๓๔๕๘
   
 
     

 


Copyright 2005-2018 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com