ตราสัญลักษณ์
ประวัติ/ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงานในเทศบาล
งานธุรการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
โทรศัพท์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
คลังข้อมูล
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
 
 

   
 
 ประมวลภาพและผลการประกวดกระทงประดิษฐ์,การแข่งขันโคมลอย(ว่าวควัน)ในงานสืบสานประเพณียี่เป็งยางเนิ้ง ประจำปี ๒๕๕๔ <10/11/54>


ประมวลภาพกิจกรรมและผลการประกวดกระทงประดิษฐ์, การแข่งขันโคมลอย(ว่าวควัน) ในงานสืบสานประเพณียี่เป็งยางเนิ้ง ประจำปี ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔.....

 ♦สรุปผลการประกวดกระทงประดิษฐ์ของนักเรียน♦ 

>>ระดับ ป.1 – ป.3

ชนะเลิศอันดับที่ 1          ได้แก่  กลุ่มที่  1  จากโรงเรียนวัดเวฬุวัน

รองชนะเลิศอันดับที่ 1     ได้แก่  กลุ่มที่  2  จากโรงเรียนวัดเวฬุวัน

รองชนะเลิศอันดับที่ 2     ได้แก่  กลุ่มที่  4  จากโรงเรียนวัดศรีโพธาราม

รางวัลชมเชย                 ได้แก่  กลุ่มที่  3 จากโรงเรียนวัดศรีโพธาราม

>>ระดับ ป.4 – ป.6

ชนะเลิศอันดับที่ 1           ได้แก่  กลุ่มที่  5  จากโรงเรียนวัดศรีโพธาราม

รองชนะเลิศอันดับที่ 1      ได้แก่  กลุ่มที่  4  จากโรงเรียนวัดศรีโพธาราม

รองชนะเลิศอันดับที่ 2      ได้แก่  กลุ่มที่  3  จากโรงเรียนวัดเวฬุวัน

รางวัลชมเชย                  ได้แก่  กลุ่มที่  2  จากโรงเรียนวัดเวฬุวัน

 รางวัลชมเชย                 ได้แก่  กลุ่มที่  1 จากโรงเรียนวัดเวฬุวัน

>>ระดับ ม.1 – ม.3

ชนะเลิศอันดับที่ 1            ได้แก่  กลุ่มที่  1  จากโรงเรียนวัดเวฬุวัน

รองชนะเลิศอันดับที่ 1       ได้แก่  กลุ่มที่  4  จากโรงเรียนสารภีพิทยาคม

รองชนะเลิศอันดับที่ 2       ได้แก่  กลุ่มที่  2  จากโรงเรียนสารภีพิทยาคม 

รางวัลชมเชย                   ได้แก่  กลุ่มที่  3  จากโรงเรียนสารภีพิทยาคม  

>>ระดับ ม.4 – ม.6

ชนะเลิศอันดับที่ 1            ได้แก่  กลุ่มที่  1  จากโรงเรียนสารภีพิทยาคม    

รองชนะเลิศอันดับที่ 1       ได้แก่  กลุ่มที่  2  จากโรงเรียนสารภีพิทยาคม    

รองชนะเลิศอันดับที่ 2       ได้แก่  กลุ่มที่  3  จากโรงเรียนสารภีพิทยาคม    

รางวัลชมเชย                   ได้แก่  กลุ่มที่  4  จากโรงเรียนสารภีพิทยาคม      

.................................................................................................................

◊ผลการตัดสินการแข่งขันโคมลอย (ว่าวควัน)◊

>>ประเภท  36  แผ่น

รางวัลที่  1 ได้แก่ ทีมโหน่งโคมลอย 3              

รางวัลที่  2 ได้แก่ ทีมไหมโคมลอย 3               

รางวัลที่  3 ได้แก่ ทีมเมียด่ายังมาอยู่ 1               

รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีมไหมโคมลอย 1             

>>ประเภท  100  แผ่น

รางวัลที่  1 ได้แก่   ทีมโหน่งโคมลอย 2              

รางวัลที่  2 ได้แก่ ทีม PKY                                

รางวัลที่  3 ได้แก่ ทีมไหมโคมลอย 3                 

รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีมโหน่งโคมลอย 1           

>>ประเภทแฟนซี

รางวัลที่  1 ได้แก่ ทีมโหน่งโคมลอย 2              

รางวัลที่  2 ได้แก่ ทีมเด็กกลางทุ่ง 1                   

รางวัลที่  3 ได้แก่ ทีมฟ้าใสโคมลอย                 

รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีมโหน่งโคมลอย 1          
 
 มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2554 <09/11/54>


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้ออกให้บริการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และร่วมประชุมผู้สูงอายุประจำเดือน พร้อมกับดำเนินโครงการขยะแลกไข่ไก่ ระหว่างวันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2554.....

 
 "สืบฮีต ตวยฮอย ฟังธรรมมหาชาติ" <04/11/54>


ชมรมศิษย์เก่านักเรียนโรงเรียนสารภีปริยัติศึกษา วัดพระนอนป่าเก็ดถี่ ร่วมกับ คณะสงฆ์ตำบลยางเนิ้ง เทศบาลตำบลยางเนิ้ง  และสภาวัฒนธรรมตำบลยางเนิ้ง  ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม "สืบฮีต  ตวยฮอย  ฟังธรรมมหาชาติ" ซึ่งได้จัดให้มีการเทศน์มหาชาติ พระเวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่ ๙ กัณฑ์มัทรี  ซึ่งมีคณะศรัทธา พ่อแม่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจ มาร่วมในพีธี ท่ามกลางสายฝน เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ..... 
 บ.ธารา มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมถนนคนเดินยางเนิ้ง <01/11/54>


บริษัท ธารา จำกัด  ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ IZUSU ได้มอบเงินสนับสนุน  การจัดกิจกรรม ตลาดนัดชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง (ถนนคนเดินยางเนิ้ง) เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา จำนวน  ๑๕,๐๐๐ บาท  โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง นายมนูญ  บูรณพัฒนา เป็นผู้รับมอบ...

 
 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง <27/10/54>


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง  เพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕  เมื่อวันที่  ๒๖ ตุลาคม  ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง

 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   | 42 |   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   


Copyright 2005-2014 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com