ตราสัญลักษณ์
ประวัติ/ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงานในเทศบาล
งานธุรการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ
เทศบัญญัติฯ
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
โทรศัพท์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
 
 

   
 
 โครงการบัณฑิตน้อยประจำปี ๒๕๕๖ <18/03/56>


ภาพกิจกรรมโครงการวันบัณฑิตน้อยประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖


 
 ปฐมนิเทศน์นักเรียนนักศึกษาปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน <14/03/56>


นายมนูญ  บูรณพัฒนา  นายกเทศมนตรีฯ  เป็นประธานกล่าวเปิดการปฐมนิเทศน์ และให้โอวาทนักเรียนนักศึกษาในการปฏิบัติงาน  ตามโครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง


 
 ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาประชาคมต้านยาเสพติดอำเภอสารภี ประจำปี ๒๕๕๖ <04/03/56>


ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาประชาคมต้านยาเสพติดอำเภอสารภีครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๕๖ 
 สืบศิลป์ถิ่นศรัทธาสรงน้ำพระธาตุเจ้าเวียงกุมกาม ประจำปี ๒๕๕๖ <26/02/56>


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง  นำโดยนายมนูญ  บูรณพัฒนา  นายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง  ร่วมเดินขบวนประเพณี "สืบศิลป์ ถิ่นศรัทธา สรงน้ำพระธาตุเจ้าเวียงกุมกาม" ประจำปี ๒๕๕๖ ณ โบราณสถานเวียงกุมกาม เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา
 
 ต้อนนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลภูดิน จ.กาฬสินธ์ <22/02/56>


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลภูดิน  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  ซึ่งมาศึกษาดูงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ......


 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   | 23 |   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   


Copyright 2005-2014 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com