ตราสัญลักษณ์
ประวัติ/ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
การแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติฯ
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
เเผนพัฒนาเทศบาล
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
เเผนการดำเนินงาน
เเผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
โทรศัพท์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามแบบ สขร.๑ <06/03/61>
โดย.. กองคลัง

ดาวน์โหลดเอกสาร..
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามแบบ สขร.๑ (1847_1858_February.PDF) 
 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด และเสื่อมสภาพ (ครั้งที่ 2) <05/03/61>
โดย.. กองคลัง

ดาวน์โหลดเอกสาร..
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด และเสื่อมสภาพ (ครั้งที่ 2) (1846_1857_03052018.PDF) 
 ประกาศยกเลิกการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ <05/03/61>
โดย.. กองคลัง

ดาวน์โหลดเอกสาร..
ประกาศยกเลิกการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ (1845_1856_03052561.PDF) 
 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด และเสื่อมสภาพ <19/02/61>
โดย.. กองคลัง

ดาวน์โหลดเอกสาร..
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด และเสื่อมสภาพ (1829_1784_19022561.PDF) 
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามแบบ สขร.๑ <05/02/61>
โดย.. กองคลัง

ดาวน์โหลดเอกสาร..
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (1819_1779_January.PDF)
 
     
หน้า:   | 1 |   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   


Copyright 2005-2018 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com