ตราสัญลักษณ์
ประวัติ/ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
การแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติฯ
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี
เเผนพัฒนาเทศบาลสามปี
เเผนการดำเนินงาน
เเผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
โทรศัพท์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ร้องเรียนงานบุคคล
 
 
ตรวจสอบอีเมล์
 
ขอเชิญเที่ยวงาน "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี ๒๕๖๐
(10/01/60)
 
การยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน เพื่อชำระภาษีประจำปี 2560
เทศบาลตำบลยางเนิ้ง จะดำเนินการจัดเก็บภาษีประจำปี 2560 จึงขอให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ได้ดำเนินการ ดังรายการต่อไปนี้1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินและชำระภาษี ตั้งแต่ 4 มกราคม 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2560  หากยื่นแบบพ้นกำหนดมีความผิดตาม มาตรา 46 แห่งพ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ต้อ... (01/01/60)
 
ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน "สวดมนต์ข้ามปี"
(26/12/59)
 
 
 
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๐
"เด็กไทยใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง" (14/01/60)
 
ออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯลฯ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๐
นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง   ได้ออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการฯลฯ  ร่วมประชุมประจำเดือน พบปะพูดคุยกับผู้สูงอายุ  และเนื่องในโอกาสวารดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐  คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลฯ&... (09/01/60)
 
สวดมนต์ข้ามปี "เริ่มต้นดี ชีวิตดี"
(01/01/60)
 
 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2559 (11/01/60) ..ดูรายละเอียด..
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และขยายผิวจราจร ค.ส.ล. จำนวน 9 โครงการ (11/01/60) ..ดูรายละเอียด..
รายละเอียดราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ต.สารภี (05/01/60) ..ดูรายละเอียด..
รายละเอียดราคากลางโครงการจัดซื้อภาชนะรองรับขยะ ประจำปีงบประมาณ 2560 (13/12/59) ..ดูรายละเอียด..
รายละเอียดราคากลางโครงการก่อสร้างราวกันตก และกำแพงกันดิน ค.ส.ล. (09/12/59) ..ดูรายละเอียด..
 
  เหม็นขี้ไก่ (12/01/60)
  ตอบกลับหนังสือร้องเรียนจากทางเทศบาลตำบลย... (03/01/60)
  ไฟสัญญานจารจร (28/12/59)
  เสียงดัง (22/12/59)
  ร้านสุราเปิดเพลงเสียงดัง (12/12/59)
  ร้านเกมส์ ข้างคลีนิคหมอวรวุฒิ ตรงข้าม ร้... (28/11/59)
  น้ำที่ใช้แล้ว เจิ่งนองข้างถนน (26/11/59)
  อยากทราบการแบ่งปล่อยน้ำคลองหนองแฝก (11/11/59)
  สุนัขสร้างความรำคาญและไล่กัดผู้สัญจรผ่าน... (21/10/59)
  ความเดือดร้อนของพ่อค้าแม่ค้าตลาดเช้ายางเ... (10/09/59)
  เหม็นกลิ่นและควันหมูปิ้ง (05/09/59)
  ต้นไม้บ้านข้าง (03/09/59)
  ขยะที่เกิดจากงานถนนคนเดินวันเสาร์ (28/08/59)
  ขยะที่เกิดจากงานถนนคนเดินวันเสาร์ (28/08/59)
  ขายของกีดกวางการจราจร (23/08/59)
อ่านต่อ..
สถิติประชากรและครัวเรือนภายในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประจำเดือนธันวาคม 2559 : (04/01/60)
สถิติประชากรและครัวเรือนภายในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 : (07/12/59)
สถิติประชากรและครัวเรือนภายในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประจำเดือนตุลาคม 2559 : (07/11/59)


ถนนสายต้นยาง ถนนสายเชียงใหม่-ลำพูน ที่ผ่านเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง สองข้างทางที่แวดล้อมไปด้วยต้นยางนาสูงใหญ่เรียงตัวสวยงาม ถือเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ใครที่มาเยือนยางเนิ้งต้องผ่าน และแวะชื่นชมความสวยงาม
อ่านต่อ..
ดูสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ..
ดอกบานชื่น
ผู้ผลิต. คุณสุมิตรา วงศ์คำฟูเจริญ .
แหนมหมูซี่โครง
ผู้ผลิต. กลุ่มแม่บ้านเทศบาลตำบลยางเนิ้ง(หมู่ที่ 4).
ศรีวรรณาเซรามิกส์
ผู้ผลิต. นางศรีวรรณา ธรรมเสน,นางสาวจรัสศรี ธรรมเสน .
วัดต้นผึ้ง


Copyright 2005-2017 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com