ตราสัญลักษณ์
ประวัติ/ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงานในเทศบาล
งานธุรการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ
เทศบัญญัติฯ
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
โทรศัพท์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
 
 
ตรวจสอบอีเมล์
 
!!!_ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา!!!
(22/04/58)
 
"คนไทยต้องมีงานทำ งานดีมีคุณภาพ"
    "มองหางาน ต้องการคน" คลิ๊กเลยกรมการจัดหางาน     www.doe.go.thกองวิจัยตลาดแรงงาน     www.lmi.doe.go.thศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง     www.nlmi-lp.com (03/04/58)
 
งดเผา บรรเทาโลกร้อน ลดปัญหาหมอกควัน
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. นำผลงานวิจัยเสนอจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าระยะยาว คลิ๊กที่นี่ (02/04/58)
 
 
 
โครงการสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง "สระเกล้าดำหัว" ประจำปี ๒๕๕๘
โครงการสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง "สระเกล้าดำหัว" ประจำปี  ๒๕๕๘  วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ (17/04/58)
 
ภาพกิจกรรม พิธีรดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุ และการประกวดอาหารพื้นเมือง
ภาพกิจกรรมการประกวดอาหารพื้นเมืองของกลุ่มแม่บ้าน ๘ หมู่บ้าน การแสดงดนตรีพื้นเมืองแบบล้านนาประกอบการสาธิตอาหารพื้นเมือง การแสดงรำวงมาตรฐานของกลุ่มผู้สูงอายุ และพิธีรดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุ ในงาน"ม่วนใจ๋ปี๋ใหม่เมืองยางเนิ้ง"ประจำปี ๒๕๕๘ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เมื่อวันที่ ๑๖ เมษา... (16/04/58)
 
ภาพกิจกรรมการประกวดเทพีสงกรานต์ยางเนิ้งในงาน"ม่วนใจ๋ปี๋ใหม่เมืองยางเนิ้ง"ประจำปี ๒๕๕๘
ประมวลภาพกิจกรรมการประกวดเทพีสงกรานต์ยางเนิ้งในงาน"ม่วนใจ๋ปี๋ใหม่เมืองยางเนิ้ง"ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอสารภี ผลการประกวดเทพีสงกรานต์ยางเนิ้ง“งานประเพณีสงกรานต์ปี๋ใหม่เมือง (ม่วนใจ๋ ปี๋ใหม่เมืองยางเนิ้ง)”ประจำปี 2558  วันเสาร์  ... (11/04/58)
 
 
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 (09/04/58) ..ดูรายละเอียด..
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงตลาดสด (ครั้งที่ ๒) (13/03/58) ..ดูรายละเอียด..
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ (12/03/58) ..ดูรายละเอียด..
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ และสิ่งสาธารณูปโภค ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ ๒ ) (11/03/58) ..ดูรายละเอียด..
สอบราคาจ้างก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (ครั้งที่ ๓ ) (26/02/58) ..ดูรายละเอียด..
 
  ขยะ (21/04/58)
  ท่อระบายน้ำสูงกว่าถนนทำให้น้ำท่วมขังหน้า... (30/03/58)
  ลำน้ำแห้งไม่มีน้ำใส่สวนลำไย (23/03/58)
  เหม็นกลิ่นสี (21/03/58)
  เผาขยะและสุมไฟในช่วงหัวค่ำ-ตลอดทั้งคืน เ... (26/01/58)
  เทศบาลเข้ามาดู หลอดไฟหลังวัดกู่เสือไม่ติ... (17/01/58)
  ขอให้เทศบาลเข้าไปตรวจสอบ การทิ้งเศษขยะบร... (17/01/58)
  ขอให้เทศบาลเข้าไปตรวจสอบและหาที่พักพิงให... (17/01/58)
  ต้นไม้นอกรั้ว (30/12/57)
  ฝากด้วยนะครับ (26/12/57)
  ฝากด้วยนะครับ (26/12/57)
  ต้องการทิ้งกระจกร้าวบานใหญ่ๆ (13/12/57)
  จอดรถขว้างหน้าร้าน (08/12/57)
  ปุ๋ยอินทรีย์ (26/11/57)
  ร้านขายของชำใช้ทางเข้าออกเป็นที่จอดรถของ... (29/10/57)
อ่านต่อ..
สถิติประชากรและครัวเรือนภายในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 : (02/06/57)
สถิติประชากรและครัวเรือนภายในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประจำเดือนเมษายน 2557 : (02/06/57)
สถิติประชากรและครัวเรือนภายในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประจำเดือนมีนาคม 2557 : (02/06/57)
ดอกเอื้องบานที่ยางเนิ้ง
อ่านต่อ..
ดูสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ..
กล่องกระดาษสา
ผู้ผลิต. กลุ่มผลิตภัณฑ์กระดาษสา ตำบลยางเนิ้ง.
ศรีวรรณาเซรามิกส์
ผู้ผลิต. นางศรีวรรณา ธรรมเสน,นางสาวจรัสศรี ธรรมเสน .
กล่องไหมสารภี
ผู้ผลิต. นายภาคภูมิ สมพานจันทร์ ,นางนงคราญ คำฟู.
วัดกู่เสือ


Copyright 2005-2015 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com