ตราสัญลักษณ์
ประวัติ/ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงานในเทศบาล
งานธุรการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ
เทศบัญญัติฯ
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
โทรศัพท์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
 
 
ตรวจสอบอีเมล์
 
"คนไทยต้องมีงานทำ งานดีมีคุณภาพ"
    "มองหางาน ต้องการคน" คลิ๊กเลยกรมการจัดหางาน     www.doe.go.thกองวิจัยตลาดแรงงาน     www.lmi.doe.go.thศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง     www.nlmi-lp.com (01/01/58)
 
ขอเชิญร่วม"สืบสานประเพณียี่เป็งยางเนิ้ง"ประจำปี ๒๕๕๗
ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนตำบลยางเนิ้งร่วม "สืบสานประเพณียี่เป็งยางเนิ้ง" ประจำปี ๒๕๕๗  ในวันที่ ๖ และ  ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง และลานหน้าที่ว่าการอำเภอสารภี (20/10/57)
 
ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรเป็งปุ๊ด
(03/10/57)
 
 
 
ทต.วังชิ้น ดูงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
เทศบาลตำบลวังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่  ได้มาศึกษาดูงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลยางเนิ้ง  โดยมีนายชูเดช  เกตุชูรัตน์ รองนายกเทศมนตรี และนายโกศล ทองสว่าง ปลัดเทศบาลฯ กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุป (12/02/58)
 
เบื้องหลังความสำเร็จร่วมด้วยช่วยกัน "ขบวนรถบุปผาชาติอำเภอสารภี"
เบื้องหลังความสำเร็จ "ขบวนรถบุปผาชาติอำเภอสารภี"งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 39 ประจำปี 2558 (11/02/58)
 
การประชุม "เวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อการวางแผนและพัฒนาท้องถิ่น"
นายมนูญ  บูรณพัฒนา  นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ,  ปลัดเทศบาลฯ, พนักงานเทศบาลฯ, หัวหน้าส่วนราชการอำเภอสารภี,  กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน, คณะกรรมการหมู่บ้านและพี่น้องประชาชนของแต่ละหมู่บ้านในเขตตำบลยางเนิ้ง  ร่วมประชุม "เวทีประชาคมห... (08/02/58)
 
 
 
สอบราคาจ้างก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (ครั้งที่ ๓ ) (26/02/58) ..ดูรายละเอียด..
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุง-ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์สุสานฯ และปรับปรุงซ่อมแซมฌาปนสถาน (ครั้งที่ 2) (16/02/58) ..ดูรายละเอียด..
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ (12/02/58) ..ดูรายละเอียด..
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ (22/01/58) ..ดูรายละเอียด..
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุง-ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์สุสานฯ และปรับปรุงซ่อมแซมฌาปนสถาน (22/01/58) ..ดูรายละเอียด..
 
  เผาขยะและสุมไฟในช่วงหัวค่ำ-ตลอดทั้งคืน เ... (26/01/58)
  เทศบาลเข้ามาดู หลอดไฟหลังวัดกู่เสือไม่ติ... (17/01/58)
  ขอให้เทศบาลเข้าไปตรวจสอบ การทิ้งเศษขยะบร... (17/01/58)
  ขอให้เทศบาลเข้าไปตรวจสอบและหาที่พักพิงให... (17/01/58)
  ต้นไม้นอกรั้ว (30/12/57)
  ฝากด้วยนะครับ (26/12/57)
  ฝากด้วยนะครับ (26/12/57)
  ต้องการทิ้งกระจกร้าวบานใหญ่ๆ (13/12/57)
  จอดรถขว้างหน้าร้าน (08/12/57)
  ปุ๋ยอินทรีย์ (26/11/57)
  ร้านขายของชำใช้ทางเข้าออกเป็นที่จอดรถของ... (29/10/57)
  ไฟไฟ้สวนสาธารณะเสีย (24/09/57)
  หมาจรจัด (09/09/57)
  ถนนมีทางเลี้ยวแคบ (02/09/57)
  ขอเชิญสมัครอบรม “การเขียนแบบก่อสร้างด้วย... (21/08/57)
อ่านต่อ..
สถิติประชากรและครัวเรือนภายในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 : (02/06/57)
สถิติประชากรและครัวเรือนภายในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประจำเดือนเมษายน 2557 : (02/06/57)
สถิติประชากรและครัวเรือนภายในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประจำเดือนมีนาคม 2557 : (02/06/57)
วัดมงคลวนาราม วัดมงคลวนารามเป็นวัดท่องเที่ยวในเทศบาลตำบลยางเนิ้ง วัดมงคลวนารามเป็นวัดท่องเที่ยวในเทศบาลตำบลยางเนิ้งวัดมงคลวนารามเป็นวัดท่องเที่ยวในเทศบาลตำบลยางเนิ้งวัดมงคลวนารามเป็นวัดท่องเที่ยวในเทศบาลตำบลยางเนิ้งวัดมงคลวนารามเป็นวัดท่องเที่ยวในเทศบาลตำบลยางเนิ้งวัดมงคลวนารามเป็นวัดท่องเที่ยวในเทศบาลตำบลยางเนิ้งวัดมงคลวนารามเป็นวัดท่องเที่ยวในเทศบาลตำบลยางเนิ้งวัดมงคลวนารามเป็นวั...
อ่านต่อ..
ดูสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ..
note books
ผู้ผลิต. กลุ่มอาชีพกระดาษสาหมู่ที่ 5 ตำบลยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่.
โลชั่นกันยุง
ผู้ผลิต. ผู้สูงอายุหมู่ที่ 4 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ โทร.
กลุ่มรองเท้านินจา
ผู้ผลิต. นางสายฝน กาจุม (เจ้าของกิจการ).
วัดแสนหลวง


Copyright 2005-2015 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com