ตราสัญลักษณ์
ประวัติ/ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงานในเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติฯ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
โทรศัพท์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
 
 
ตรวจสอบอีเมล์
 
ออกให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2559
งานพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลยางเนิ้ง จะออกให้บริการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย , ภาษีบำรุงท้องที่นอกสถานที่ ประจำปี 2559 ดังนี้ (28/01/59)
 
การชำระภาษีประจำปี 2559
  งานพัฒนารายได้ กองคลัง  เทศบาลตำบลยางเนิ้ง  ขอเชิญท่านผู้มีหน้าที่เสียภาษี ได้ยื่นแบบและชำระภาษี ดังนี้ ๑. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน กำหนดยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน ตั้งแต่ เดือนมกราคม ๒๕๕๙ ถึง เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ หากยื่นแบบพ้นกำหนดมีความผิดตาม  มาตรา ๔๖  แห่ง  พ... (16/01/59)
 
กำหนดการประชุมเวทีประชาคมหมู่บ้านฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
การประชุมเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อการวางแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (15/01/59)
 
 
 
การฝึกอบรมวิชาชีพ "การเย็บกระเป๋าหนังด้วยมือ"
เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ร่วมกับ กศน.ตำบลยางเนิ้ง จัดโครงการอบรมสร้างอาชีพให้กับชุมชน การฝึกอบรมวิชาชีพ "การเย็บกระเป๋าหนังด้วยมือ" เพื่อเป็นการสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลฯที่สนใจ เป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยมี นายมนูญ บูรณพัฒนา &nb... (10/02/59)
 
ออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯลฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้ออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการฯลฯ ร่วมประชุมประจำเดือนผู้สูงอายุ  ระหว่างวันที่ ๑-๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ (05/02/59)
 
การประชุม "วาระยามเช้า" ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๙
นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหาร, ปลัดเทศบาลฯ, สมาชิกสภาเทศบาลฯ และพนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือ "วาระยามเช้า" ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลฯ เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาหมู่บ้าน แลกเปลี่ยนความรู้แล... (28/01/59)
 
 
 
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (11/02/59) ..ดูรายละเอียด..
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 (09/02/59) ..ดูรายละเอียด..
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อ - รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (05/02/59) ..ดูรายละเอียด..
รายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านป่าแดด หมู่ที่ 1 ต.สารภี (01/02/59) ..ดูรายละเอียด..
รายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างลานจอดรถค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำค.ส.ล. ตลาดสดเทศบาล หมู่ที่ 4 ตำบลยางเนิ้ง (25/01/59) ..ดูรายละเอียด..
 
  "ขอเชิญอบรม ""Excel สำหรั... (03/02/59)
  ขอเชิญอบรม "เทคนิคการก่อสร้างและการ... (11/01/59)
  ร้านเกม หน้าร้านขายยาจรัญเภสัช (29/12/58)
  กลิ่นรบกวนจากการเผาเตาอั่งโล่ (14/12/58)
  แคมป์คนงานก่อสร้างต่างด้าว (09/12/58)
  เอากรวยและรถเข็นมาตั้งบนถนนกีดขวางรถ (07/12/58)
  ไฟกิ่งโครงการบ้านพรสวรรค์ หลังองค์การโทร... (01/12/58)
  แอบเผาตอนหัวค่ำ บริเวณหมู่4 บ้านพระนอนป่... (29/11/58)
  แคมป์คนงานก่อสร้างต่างด้าว (27/11/58)
  ไฟกิ่งดับมาหลายวันแล้ว (21/09/58)
  เหม็นกลิ่นยาสูบ (14/09/58)
  เสียงไร้สาย (07/09/58)
  รบกวนตรวจเช็ค ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ชำรุดคร... (03/08/58)
  ทดสอบการตอบกระทู้ (17/07/58)
  ขออนุญาตนำเสนอ โปรแกรมบริหารข้อมูลงานเบี... (02/07/58)
อ่านต่อ..
สถิติประชากรและครัวเรือนภายในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ : (02/12/58)
สถิติประชากรและครัวเรือนภายในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ : (02/12/58)
สถิติประชากรและครัวเรือนภายในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๘ : (06/10/58)


ถนนสายประวัติศาสตร์มีชีวิต ประมาณปี พ.ศ. 1837 พญามังรายทรงสถาปนาเวียงกุมกามให้เป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนา แต่เนื่องจากเวียงกุมกามเกิดปัญหาน้ำท่วมเป็นประจำ จึงย้ายมาอยู่ที่เวียงเชียงใหม่ ซึ่งทำเลที่ตั้งเหมาะสมกว่าในอดีตการคมนาคมระหว่างเชียงใหม่เวียงกุมกาม เวียงหริภุญไชยและอาณาจักรอื่นๆ จะใช้แม่น้ำปิงเป็นหลัก ต่อมาเกิดน้ำท่วมใหญ่ แม่น้ำปิงเปลี่ยนร่องน้ำจากเดิมไหลผ่านด้านทิศตะวันออกของเวียงกุมก...
อ่านต่อ..
ดูสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ..
กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา
ผู้ผลิต. นางผ่องพรรณ สมสงวน.
โลชั่นกันยุง
ผู้ผลิต. ผู้สูงอายุหมู่ที่ 4 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ โทร.
ชื่นใจ๋
ผู้ผลิต. ผู้สูงอายุหมู่ที่ 1 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่.
ฟาร์มเห็ดบ้านสวน
ผู้ผลิต. นายสมภัค กันธิยะ.


Copyright 2005-2016 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com