ตราสัญลักษณ์
ประวัติ/ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
การแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติฯ
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี
เเผนพัฒนาเทศบาลสามปี
เเผนการดำเนินงาน
เเผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
โทรศัพท์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
 
 
ตรวจสอบอีเมล์
 
ขอเชิญพสกนิกรตำบลยางเนิ้ง ร่วมลงนามถวายอาลัยแด่
ขอเชิญพสกนิกรตำบลยางเนิ้ง ร่วมลงนามถวายอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ได้ ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง (14/10/59)
 
"น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณฯ"
(13/10/59)
 
มหกรรมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลยางเนิ้ง ๕๙
(04/10/59)
 
 
 
มหกรรมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลยางเนิ้ง ๕๙
เทสบาลตำบลยางเนิ้ง โดยกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัด "มหกรรมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลยางเนิ้ง" ขึ้น โดยได้มีการจัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุ กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ การออกร้านจำหน่ายสินค้าราคาถูก และการแสดงกิจกรรมของผู้สูงอายุ ฯลฯ ... (05/10/59)
 
"วาระยามเย็น" ประจำเดือนกันยาน ๒๕๕๙
นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหาร, ปลัดเทศบาลฯ, สมาชิกสภาเทศบาลฯ และพนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือ ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลฯ เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาหมู่บ้าน แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ การหาแนวทางแ... (29/09/59)
 
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสำนักงาน
(28/09/59)
 
 
 
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ขนาด ๒๐๐ ซีซี ตราโรงเรียน รสจืด ชนิดถุง (21/10/59) ..ดูรายละเอียด..
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 (05/10/59) ..ดูรายละเอียด..
แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (05/10/59) ..ดูรายละเอียด..
รายละเอียดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหลังโรงพิมพ์สารภี หมู่ที่ 3 ต.ยางเนิ้ง (16/09/59) ..ดูรายละเอียด..
ประกวดราคาจ้างเหมาเก็บขนขยะและนำไปกำจัด ฯลฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (05/09/59) ..ดูรายละเอียด..
 
  สุนัขสร้างความรำคาญและไล่กัดผู้สัญจรผ่าน... (21/10/59)
  ความเดือดร้อนของพ่อค้าแม่ค้าตลาดเช้ายางเ... (10/09/59)
  เหม็นกลิ่นและควันหมูปิ้ง (05/09/59)
  ต้นไม้บ้านข้าง (03/09/59)
  ขยะที่เกิดจากงานถนนคนเดินวันเสาร์ (28/08/59)
  ขยะที่เกิดจากงานถนนคนเดินวันเสาร์ (28/08/59)
  ขายของกีดกวางการจราจร (23/08/59)
  เรื่อง ขายของกีดขวางการจราจร (16/08/59)
  จะตรวจเช็คสิ่งก่อสร้างว่ารุกล้ำลำเหมืองไ... (12/08/59)
  รบกวนสอบถามเรื่องการขายของถนนคนเดินค่ะ (07/08/59)
  ทวงถามการจอดรถบังสายตาขณะข้ามถนน ของปากซ... (03/08/59)
  ขยะตกค้างไม่มาเก็บ (25/07/59)
  สายไฟฟ้า (06/07/59)
  ร้องเรียนได้รับผลกระทบจากควันสูบบุหรี่ (... (05/07/59)
  ไฟฟ้าแสงสว่างดับ (24/06/59)
อ่านต่อ..
สถิติประชากรและครัวเรือนภายในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประจำเดือนสิงหาคม 2559 : (05/09/59)
สถิติประชากรและครัวเรือนภายในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 : (09/08/59)
สถิติประชากรและครัวเรือนภายในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประจำเดือนมิถุนายน 2559 : (11/07/59)


ถนนสายต้นยาง ถนนสายเชียงใหม่-ลำพูน ที่ผ่านเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง สองข้างทางที่แวดล้อมไปด้วยต้นยางนาสูงใหญ่เรียงตัวสวยงาม ถือเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ใครที่มาเยือนยางเนิ้งต้องผ่าน และแวะชื่นชมความสวยงาม
อ่านต่อ..
ดูสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ..
กล่องกระดาษสา
ผู้ผลิต. กลุ่มผลิตภัณฑ์กระดาษสา ตำบลยางเนิ้ง.
ศูนย์การแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง
ผู้ผลิต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง นางสาวฉัตรแก้ว ศรีอ่างขาง โทรศัพท์ ๐๕๓-๓๒๕๗๕๔, นายรักษ์ ติยานิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง.
บ้านลาภสารภี (อาหารพื้นเมือง)
ผู้ผลิต. นายกรกฤช ใจเที่ยง.
กลุ่มรองเท้านินจา
ผู้ผลิต. นางสายฝน กาจุม (เจ้าของกิจการ).


Copyright 2005-2016 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com