ตราสัญลักษณ์
ประวัติ/ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงานในเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติฯ
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี
เเผนพัฒนาเทศบาลสามปี
เเผนการดำเนินงาน
เเผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
โทรศัพท์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
 
 
ตรวจสอบอีเมล์
 
อัตราดอกเบี้ยรับจำนำของสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
อัตราดอกเบี้ยรับจำนำของสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลยางเนิ้ง...ใกล้เปิดเทอมแล้ว แวะมาใช้บริการกันเยอะๆ นะคะ (03/05/59)
 
"งดเผาในที่โล่ง"
ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ "งดเผาในที่โล่ง" ฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมาย (19/04/59)
 
ขอเชิญเที่ยวงาน "ม่วนใจ๋ปี๋ใหม่เมืองยางเนิ้ง" ประจำปี ๒๕๕๙
(07/04/59)
 
 
 
สรงน้ำพระธาตุเจ้าเวียงกุมกาม
นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง คณะผู้บริหาร พนักงาน และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลยางเนิ้ง เข้าร่วมงานประเพณีสรงน้ำโบราณสถานเวียงกุมกาม สรงน้ำพระธาตุเจ้าเวียงกุมกาม ณ โบราณสถานเวียงกุมกาม เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (21/05/59)
 
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเพิ่มศักยภาพพนักงานประจำปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (20/05/59)
 
การประชุมผู้บริหารท้องถิ่นสัญจรประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙
การประชุมผู้บริหารท้องถิ่นสัญจรอำเภอสารภีประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (12/05/59)
 
 
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) (23/05/59) ..ดูรายละเอียด..
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2559 (19/05/59) ..ดูรายละเอียด..
ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานค.ส.ล.และต่อเติมอาคารสำนักงาน (02/05/59) ..ดูรายละเอียด..
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสร้างถนน 10 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (02/05/59) ..ดูรายละเอียด..
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 (04/04/59) ..ดูรายละเอียด..
 
  ขายหลอดไฟ LED ทุกประเภทจากโรงงานโดยตรง (21/05/59)
  ขอเชิญอบรม "การใช้งาน SketchUp ออกแ... (20/05/59)
  นำไม่ไหล (18/05/59)
  ความปลอดภัยของคนสารภี (18/05/59)
  การถมลำเหมือง (01/05/59)
  น้ำยางเนิ้งหมู่2 (20/04/59)
  น้ำไม่ไหลเลย (18/04/59)
  อากาศเสียแถวแจ่งวัดพระนอนฯ (05/04/59)
  โครงการอบรมการใช้งาน-โปรแกรมช่วยจ่ายเงิน... (31/03/59)
  ร้องเรียนเรื่องป้ายและการจอดรถ (24/03/59)
  แคมป์คนงานก่อสร้างต่างด้าว (14/03/59)
  อยากได้เพลงของเทศบาลยางเนิ้ง (04/03/59)
  "ขอเชิญอบรม ""Excel สำหรั... (03/02/59)
  ขอเชิญอบรม "เทคนิคการก่อสร้างและการ... (11/01/59)
  ร้านเกม หน้าร้านขายยาจรัญเภสัช (29/12/58)
อ่านต่อ..
ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 2559 : (02/05/59)
สถิติประชากรและครัวเรือนภายในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประจำเดือนมีนาคม 2559 : (11/04/59)
สถิติประชากรและครัวเรือนภายในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 : (10/03/59)


ดอกเอื้องบานที่ยางเนิ้ง
อ่านต่อ..
ดูสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ..
โรงงานเตาพระอาทิตย์
ผู้ผลิต. นายสมชาย อินทวัง หรือนางสาวจันทร์ดี อินทวัง.
ร้านอาหารยอดแซบ (สารภี)
ผู้ผลิต. นางสาว นิจวิภา สังข์ทอง .
พิมเสนน้ำ
ผู้ผลิต. กลุ่มผู้สูงอายุหมู่ที่ 3 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ .
ฝ้ายเบเกอรี่ (Fai Bakery)
ผู้ผลิต. นางมาลินี จิรกิตยาวกูร (เจ้าของกิจการ).


Copyright 2005-2016 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com