ตราสัญลักษณ์
ประวัติ/ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
การแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติฯ
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี
เเผนพัฒนาเทศบาลสามปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
เเผนการดำเนินงาน
เเผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
โทรศัพท์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา
ตรวจสอบอีเมล์
 
 
ประกาศรายงานติดตามและประเมินผลเเผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(31/10/60)
 
รายงานทางการเงิน ประจำปี 2560
เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ขอแสดงงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ และรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ  2560  ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 เพื่อเผยเเพร่ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน  (20/10/60)
 
ประกาศการรายงานการจัดทำระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560
(18/10/60)
 
 
 
นวัตกรรมการสร้างมูลค่าใบยางและดอกยางโดยชุมชนมีส่วนร่วม
เทศบาลตำบลยางเนิ้งร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ส.ส.ส.) โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก ๓) และศูนย์ประสานงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ได้จัดเวทีประชุมชี้แจงโครงการวิจัยเรื่อง "นวัตกรรมการสร้างมูลค่าใบยางและดอกยางโดยชุมชนมีส่วนร่วมของเทศบา... (16/11/60)
 
ออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯลฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน
นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้งพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และพนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้ออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการฯลฯ ร่วมประชุมประจำเดือน พบปะพูดคุยกับผู้สูงอายุ และรับประทานอาหารร่วมกับผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ ๑-๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ (07/11/60)
 
ภาพการประกวด "แม่ค้างามยางเนิ้ง" งานยี่เป็งยางเนิ้ง
เทศบาลตำบลยางเนิ้งได้จัดกิจกรรมการประกวด "แม่ค้างามยางเนิ้ง" และการประกวดกระทงประดิษฐ์  ในงานสืบสานประเพณียี่เป็งยางเนิ้ง ประจำปี ๒๕๖๐ และเนื่องในโอกาสครบรอบ ๘ ปี "ถนนคนเดินยางเนิ้ง" โดยมีนาบมนูญ บูรณพัฒนา  นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  เมื่อวันเ... (04/11/60)
 
 
 
เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (17/11/60) ..ดูรายละเอียด..
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ชนิดถุงรถจืดขนาด 200 ซีซี ตรานมโรงเรียน (31/10/60) ..ดูรายละเอียด..
รายละเอียดราคากลางงานจ้างซ่อม ดัดแปลงรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 1646 เชียงใหม่ (10/10/60) ..ดูรายละเอียด..
สรุปผลการจัดซือจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2560 (10/10/60) ..ดูรายละเอียด..
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านเวฬุวัน ตำบลยางเนิ้ง (02/10/60) ..ดูรายละเอียด..
 
  (((+++โรคปวดข้อ ขา หายทรมาน คลิ๊กๆๆ+++))) (23/11/60)
  ปัญหาวัยรุ่นมั่วสุมสวนสุขภาพ (14/11/60)
  คนเทศบาลยางเนิ้ง (11/11/60)
  ทิ้งถุงขยะดำ ในพื้นที่สาธารณะ (ก่อความเดือดร้อน เหม็น) (24/10/60)
  กบเน่าตายในลำเหมืองข้างทางรถไฟ (17/10/60)
  เพลงที่เปืดในยามเช้า (13/10/60)
  ยังคงมีการเผาขยะหรือใบไม้ในเขตเทศบาล (08/10/60)
  สูบบุหรี่ในที่สาธารณะ รบกวนร้านค้าข้างเคียง (29/09/60)
  ทิ้งขยะไม่ใช่หน้าบ้านของตัวเอง (26/09/60)
  ขายส่งอุปกรณ์มือถือ อุปกรณ์ไอที Gadget ทุกชนิด ราคาถูก (20/09/60)
  ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย (20/09/60)
  หมอชูยารักษาโรค (18/09/60)
  " ทำอย่างนี้ก็ได้หรือ " (02/09/60)
  ลาดยางถนน แต่ลาดไม่เต็มถนน จะลาดเพื่ออะไร??? (02/09/60)
  ร้านข้าวเหนียวเทน้ำแช่ข้าวลงถนน (01/09/60)
อ่านต่อ..
Stroke Fast Track โรคหลอดเลือดสมองตีบ : สาระสุขภาพยาน่ารู้โดยเภสัชกรอุทัย ถูกใจเพจนี้ · 24 กุมภาพันธ์ 2015 · มีการแก้ไข · Stroke Fast Track โรคหลอดเลือดสมองตีบ #เร็วก็รอด #ปลอดอัมพาต “หมอขอแสดงความเสียใจด้... (21/03/60)
สถิติประชากรและครัวเรือนภายในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประจำเดือนมกราคม 2560 : (08/02/60)
ดอกเอื้องบานที่ยางเนิ้ง
อ่านต่อ..
ดูสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ..
โคมไฟ SV.lighting
ผู้ผลิต. นายธันยวัฒน์ ชัยกุลเสรีวัฒน์ .
เฮือนสารภี
ผู้ผลิต. นางพิรานันท์ ชื่นดวง (เจ้าของกิจการ).
ลุงสองเมือง เพ็ญเส้า (เครื่องปั้นดินเผา)
ผู้ผลิต. นายสองเมือง เพ็ญเส้า .
ร้านบ้านกาแฟ
ผู้ผลิต. นายผดุงสิทธิ เกิดสมศรี (เจ้าของกิจการ).


Copyright 2005-2017 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com