ตราสัญลักษณ์
ประวัติ/ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงานในเทศบาล
งานธุรการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ
เทศบัญญัติฯ
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
โทรศัพท์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
 
 
ตรวจสอบอีเมล์
 
ร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนา "ทำบุญเวียนเทียนวันวิสาขะ"
(19/05/58)
 
"คนไทยต้องมีงานทำ งานดีมีคุณภาพ"
    "มองหางาน ต้องการคน" คลิ๊กเลยกรมการจัดหางาน     www.doe.go.thกองวิจัยตลาดแรงงาน     www.lmi.doe.go.thศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง     www.nlmi-lp.com (18/05/58)
 
งดเผา บรรเทาโลกร้อน ลดปัญหาหมอกควัน
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. นำผลงานวิจัยเสนอจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าระยะยาว คลิ๊กที่นี่ (17/05/58)
 
 
 
นายกฯมอบถังขยะมูลฝอย
นายมนูญ  บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง ได้เป็นประธานในพิธีมอบถังขยะมูลฝอยให้แก่พี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ "กิจกรรมคัดแยกขยะมูลฝอยแบบครบวงจรในระดับครัวเรือนปี ๒๕๕๘" เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง (20/05/58)
 
โครงการอบรมและศึกษาดูงานฯของกลุ่มแม่บ้านและกลุ่มอาชีพ
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ของกลุ่มแม่บ้านและกลุ่มอาชีพเทศบาลตำบลยางเนิ้งประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ จังหวัดสระแก้วและจังหวัดระยอง (17/05/58)
 
พิธีเปิดสระว่ายน้ำเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
เมื่อวันที ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘  นายมนูญ  บูรณพัฒนา  นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ และพนักงานเทศบาลฯ  และพีน้องประชาชนตำบลยางเนิ้ง ร่วมทำพิธีเปืดสระว่ายน้ำเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เพื่อความเป็นสิริมงคล  โดยการก่อสร้างสระว่ายน้ำเทศบาลตำบลยาง... (12/05/58)
 
 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2558 (12/05/58) ..ดูรายละเอียด..
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ VIP ๒ ชั้น (29/04/58) ..ดูรายละเอียด..
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 (09/04/58) ..ดูรายละเอียด..
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงตลาดสด (ครั้งที่ ๒) (13/03/58) ..ดูรายละเอียด..
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ (12/03/58) ..ดูรายละเอียด..
 
  โครงการประชาสัมพันธ์ การใช้ทรัพย์กรไม่ให... (29/04/58)
  ขยะ (21/04/58)
  ท่อระบายน้ำสูงกว่าถนนทำให้น้ำท่วมขังหน้า... (30/03/58)
  ลำน้ำแห้งไม่มีน้ำใส่สวนลำไย (23/03/58)
  เหม็นกลิ่นสี (21/03/58)
  เผาขยะและสุมไฟในช่วงหัวค่ำ-ตลอดทั้งคืน เ... (26/01/58)
  เทศบาลเข้ามาดู หลอดไฟหลังวัดกู่เสือไม่ติ... (17/01/58)
  ขอให้เทศบาลเข้าไปตรวจสอบ การทิ้งเศษขยะบร... (17/01/58)
  ขอให้เทศบาลเข้าไปตรวจสอบและหาที่พักพิงให... (17/01/58)
  ต้นไม้นอกรั้ว (30/12/57)
  ฝากด้วยนะครับ (26/12/57)
  ฝากด้วยนะครับ (26/12/57)
  ต้องการทิ้งกระจกร้าวบานใหญ่ๆ (13/12/57)
  จอดรถขว้างหน้าร้าน (08/12/57)
  ปุ๋ยอินทรีย์ (26/11/57)
อ่านต่อ..
สถิติประชากรและครัวเรือนภายในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 : (02/06/57)
สถิติประชากรและครัวเรือนภายในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประจำเดือนเมษายน 2557 : (02/06/57)
สถิติประชากรและครัวเรือนภายในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประจำเดือนมีนาคม 2557 : (02/06/57)
วัดศรีโพธาราม วัดศรีโพธาราม ประวัติวัดศรีโพธาราม โดยท่านพระครูถาวรวีระธรรม เจ้าอาวาส เจ้าคณะ ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ วัดศรีโพธารามตั้งอยู่เลขที่ 92 หมู่ที่ 5 ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เดิมชื่อวัดสังก๋า และวัดศรีก่อเก๊า ประมาณปี พ.ศ.2202 ได้มีภิกษุรูปหนึ่งจกวัดที่วัดพญาชมภู ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ มีชื่อว่...
อ่านต่อ..
ดูสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ..
ศิริพร วุ้นมะพร้าวน้ำหอม
ผู้ผลิต. ศิริพร เสาร์คำ (เจ้าของกิจการ).
บริษัทเอสประทีป เอ็กพอร์ต แอนด์ อิมพอร์ต (ของตกแต่งบ้าน)
ผู้ผลิต. คุณสุรินทร์ เดอร์ซิงห์ (เจ้าของกิจการ).
ร้านบ้านกาแฟ
ผู้ผลิต. นายผดุงสิทธิ เกิดสมศรี (เจ้าของกิจการ).
วัดมงคลวนาราม/ วัดป่าแดด


Copyright 2005-2015 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com